Sumitomo Kinzoku Kozan

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
住友金属鉱山株式会社
Sumi.jpg
Founded 1590
Type Part of the Sumitomo Group
Industry Mining, Smelting and Refining, Manufacturing of Semiconductor and Advanced Materials
Headquarters Minato-ku, Tokyo, Japan
Website Japanese English


住友金属鉱山株式会社

Sumitomo Kinzoku Kōzan Kabushiki Gaisha

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

History

  • 1590年、蘇我理右衛門、京都において銅製錬・銅細工を開業。
  • 1927年、住友合資、別子鉱業所の経営を分離して、住友別子鉱山(株)を設立。
  • 1937年、住友別子鉱山(株)と住友炭礦(株)を合併して、住友鉱業(株)を設立。
  • 1946年、社名を井華鉱業(株)に改称。
  • 1952年、社名を住友金属鉱山(株)に改称。
  • 2002年、三井金属鉱業株式会社と亜鉛製錬事業について業務提携し、合弁会社エム・エスジンク(株)を設立。

reference

Shashi

財団法人 渋沢栄一記念財団実業史研究情報センターの社史紹介
財団法人 渋沢栄一記念財団実業史研究情報センターの社史紹介

Links

別子銅山圖録-- 別子銅山記念出版委員会(住友金属鉱山株式会社内), 1974.12, 図24枚 56, 2p. BN01597389
風雪に耐えて : 住鉱連20年史 / 住友金属鉱山労働組合連合会[編] -- 住友金属鉱山労働組合連合会, 1968.8, 297,79p. BA41673877
鴻之舞五十年史 / 住友金属鉱山株式会社鴻之舞鉱業所総務課編 -- 住友金属鉱山株式会社鴻之舞鉱業所, 1968.2, 1冊. BN05686833
  • NDL OPAC- National Diet Library Online Public Access Catalog (国立国会図書館蔵書検索・申込システム)