Fukushima-ken Noko Ginko

From ShashiWiki
Jump to: navigation, search

株式会社 福島県農工銀行

Kabushiki Kaisha Fukushima-ken Nōkō Ginkō

History

  • 1898年、農工銀行法による特殊銀行として株式会社福島県農工銀行が設立。
  • 2007年、日本勧業銀行に合併される。

JBA reference

Shashi

Links

Nihon Kangyo Ginko

The Japanese Bankers Association (JBA)

銀行の提携/合併リスト